Co zrobić gdy ktoś bliski odszedł?

Kiedy ktoś bliski nam umiera, jest sporo spraw, które powinny zostać załatwione w odpowiedniej kolejności i natychmiast po śmierci tej osoby.

Jesteśmy po to aby Państwu pomóc.

Nigdy nie jest się dostateczne przygotowanym na śmierć bliskiej osoby. Rzadko kiedy rodzina wie, jakich formalności związanych z organizacją pogrzebu należy dodopłnić. Dlatego też, w tych trudnych chwilach, chcemy Państwu pomóc, przybliżając procedury, które muszą zostać wypełnione przez  najbliższych zmarłej osoby przed ostatnim pożegnaniem.

Gwarantujemy Państwu pełne wsparcie w organizacji ostatniej drogi bliskiego, zarówno w zakresie formalnym tj. załatwienia koniecznych dokumentów, jak i organizacji uroczystości pogrzebowych. Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe obejmujące zarówno transport zmarłego, przechowanie w chłodni, przygotowanie do pogrzebu oraz pochowanie bliskiej osoby w obrządku, który Państwo wybiorą.

Dla Państwa wygody i aby ułatwić jak najszybsze załatwienie wszystkich formalności pogrzebowych, przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Prosimy kliknąć w pytanie aby rozwinąć odpowiedź.

W pierwszej kolejności należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. W przypadku śmierci w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza Nocnej Pomocy Lekarskiej lub pogotowia ratunkowego. Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. Po wizycie lekarza, mając już kartę zgonu, należy zawiadomić wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy, który natychmiast przewiezie osobę zmarłą do chłodni, w której oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

Karta zgonu wypełniana jest przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Rodzina musi zawiadomić tylko wybrany zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało do miejsca, w którym oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu i akt zgonu, z którym należy się zgłosić do wybranego zakładu pogrzebowego. Osoba zlecająca organizację pogrzebu, musi mieć również przy sobie dowód osobisty. W przypadku kredytowania pogrzebu, żeby zakład pogrzebowy mógł w imieniu zlecającego wystąpić o przyznanie zasiłku, niezbędna będzie też legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty – dokument poświadczający ubezpieczenie zmarłego w ZUS lub KRUS. W niektórych przypadkach potrzebny jest akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy (np. gdy zajmujemy się pogrzebem rodzica, kogoś z rodzeństwa, babci lub dziadka - chodzi o udokumentowanie pokrewieństwa w ZUS. W przypadku pogrzebu katolickiego poza własną parafią, konieczne będzie uzyskanie zgody księdza proboszcza z parafii, do której należała osoba zmarła tj. "Zgody na pogrzeb katolicki poza własną parafią". Do księdza należy udać się z aktem zgonu.

Są to:

  1. wypełniony wniosek o zasiłek pogrzebowy;
  2. odpis aktu zgonu;
  3. legitymacja emeryta/rencisty, ostatni odcinek emerytury/renty bądź w przypadku zmarłego pracującego – zaświadczenie z zakładu pracy;
  4. oryginały faktur;
  5. dokumenty poświadczające pokrewieństwo (o ile jest taka konieczność);
  6. notatkę z dowodu osobistego – jeżeli pogrzeb będzie kredytowany.

Nasz Dom Pogrzebowy pomoże Państwu wypełnić wszystkie niezbędne formularze oraz złoży je w Państwa imieniu do odpowiedniego urzędu.

Nie. Zakład Pogrzebowy KOZUBEK organizuje pogrzeby w różnych obrządkach religijnych jak również pogrzeby świeckie.

Nie. Nie tylko. Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju. W naszej ofercie jest również międzynarodowy transport zmarłych.

Kościół katolicki już od lat 60 XX wieku wyraża zgodę na spopielenie zwłok. Zgodnie z jego doktryną, zbawieniu ulega dusza człowieka, a ciało jedynie czeka na zmartwychwstanie. Niezależnie od formy pochówku, ciało człowieka „w proch się obróci”. Nasz dom pogrzebowy świadczy kompleksowe usługi w zakresie kremacji.

Oczywiście. Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe, w tym również zapewniamy kwiaty i wieńce pogrzebowe.